Kvalifikace - MONTÉR

Informace

Kvalifikace - MONTÉR

Locksmith Service s.r.o., z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-61817-3/OBVV/VO-2014 má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru.

CENA ZKOUŠKY

 • 5.900,- CZK bez DPH

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

 • Čtení a použ...

Locksmith Service s.r.o., z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-61817-3/OBVV/VO-2014 má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru.

CENA ZKOUŠKY

 • 5.900,- CZK bez DPH

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

 • Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů
 • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace
 • Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a pomůcek k výrobě a servisu mechanických zábran
 • Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy
 • Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím

ZKOUŠKU PROVÁDÍ

Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

AUTORIZOVANÝMI ZÁSTUPCI (ZKOUŠEJÍCÍMI) JSOU:

Karel Burian

Petr Mattuš

Ing. Jiří Kohlíček

Ing. Tomáš Cvek

Ing. Ladislav Kratochvil

Ondřej Nogol

Petr Kazda

Martin Beinl

KONTAKT PRO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Mgr. Jitka Ivanovová, MBA, telefon +420 604 226 550, info@locksmith.cz

DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY

3 - 4 hodiny

MÍSTO KONÁNÍ ZKOUŠKY

 1. Školicí středisko Sokolov - Luční 857, 356 01 Sokolov
 2. Školicí středisko Praha - V Bokách II 1048/11, 152 00 Praha-Hlubočepy
 3. Školicí středisko Tišnov - Koráb 132, 666 01 Tišnov

Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na www.narodnikvalifikace.cz ve skupině osobní a provozní služby.

Pro zájemce o zkoušku, kteří neabsolvovali rekvalifikační kurz Zámkař, nabízíme kurzy pro jednotlivé oblasti, na které budou vypsané řádné termíny, které naleznete na stránkách www.locksmith.cz nebo www.azks.cz.

PLATNÁ AKREDITACE MONTÉR MECHANICKÝCH ZÁBRAN

PLATNÁ AUTORIZACE MONTÉR MECHANICKÝCH ZÁBRAN

Detaily

Kvalifikace - MONTÉR  V kategorii se nenachází žádné zboží.