Rekvalifikace - ZÁMKAŘ

RZ-01

Termín od 19.01.2019 do 27.05.2019

Na tento kurz přijímáme přihlášky!

Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, zakončený zkouškou k profesní kvalifikaci Zámkař - MVČR.

Více detailů

44 900 Kč

Detaily

Termín od 19.01.2019 do 27.05.2019

Na tento kurz přijímáme přihlášky!

Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, zakončený zkouškou k profesní kvalifikaci Zámkař - MVČR.

Jako jediné školicí středisko v ČR Vám nabízíme rekvalifikační kurz Zámkař, akreditovaný Ministerstvem školství ČR pro pracovní činnost Technik mechanických zábran v rozsahu 160 vyučovacích hodin.

Cena kurzu včetně závěrečné zkoušky

  • 44.900,- CZK (osvobozeno od DPH)

Osvědčení o rekvalifikaci

Rekvalifikační osvědčení pro výkon povolání Technik mechanických zábran je celostátně platný úřední doklad, který nemá časové omezení a může ho vydávat pouze naše školící zařízení, které má k tomu pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Takové osvědčení potom nahrazuje odborné vzdělání, pokud je vyžadováno zákonem pro vydání živnostenského listu.

Akreditace

Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům.
Aby školící zařízení mohlo vydávat rekvalifikační osvědčení, musí jeho vzdělávací program získat akreditaci MŠMT ČR. To znamená, že vzdělávací zařízení musí předložit Akreditační komisi zřízené MŠMT a složené z odborníků zastupujících různá ministerstva k posouzení výukový program kurzu, doložit odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky.
Pokud komise žádost o akreditaci schválí, dostane příslušný rekvalifikační kurz akreditaci a tím i vzdělávací zařízení získá pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu rekvalifikační osvědčení pro schválenou pracovní činnost.
Akreditaci pro rekvalifikaci pro pracovní činnost Technik mechanických zábran mohou získat od MŠMT ČR pouze ty kurzy, které při splnění všech dalších podmínek mají minimální rozsah 160.

Rámcová osnova kurzu Zámkař

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY

19.01.2019 MZS - vznik a vývoj, základní metody překonávání, způsoby ochran

20.01.2019

MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran

02.02.2019

MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
03.02.2019 Montáž MZS - správná montáž, chyby v montáži. SGHK - vytvoření SGHK, montáž, rozšíření
16.02.2019 Mechatronické zámkové systémy - biometrické čtečky aj. varianty
DVEŘNÍ HARDWARE
17.02.2019 Dveřní hardware - kování, dveřní zavírače, paniková kování a ostatní dveřní příslušenství
02.03.2019 Dveřní zavírače - druhy, montáž, nastavení a servis
03.03.2019 Dveřní koordinátory - automatické koordinované uzavírání dveří
16.03.2019 Normativní požadavky
17.03.2019 Elektromechanické a elektromotorické dveřní příslušenství
AUTOZÁMKY
30.03.2019 Druhy uzamykacých systémů v autoprůmyslu a jejich překonávání
31.03.2019 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
13.04.2019 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
14.04.2019 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
27.04.2019 Autozámky - servis a chyby v montáži
TREZOROVÉ ZÁMKY
28.04.2019 Trezorové zámky - vznik a vývoj, základní metody překonávání
11.05.2019 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
12.05.2019 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
25.05.2019 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
26.05.2019 Trezorové zámky - montáž a chyby v montáži
27.05.2019 Písemná a závěrečná zkouška
BOZP A PO
Bezpečnost práce a požární ochrana je součástí všech modulů kurzu

Pro uchazeče/zájemce o zaměstnání, vedené na pracovním úřadě:
V rámci nové formy tzv. zvolené rekvalifikace si uchazeč/zájemce o zaměstnání může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit. Jako jediné školicí středisko v ČR nabízíme rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Technik mechanických zábran.
Rekvalifikace se uskutečňuje:
1. na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně. (§ 109 odst.1 a 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
2. dle § 109a - zvolená rekvalifikace. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předkládá na příslušný úřad práce svůj požadavek, který je následně posuzován v odborné komisi. Ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci je posuzováno období tří po sobě následujících let - v tomto období nesmí částka poskytnutá úřadem práce na zvolené rekvalifikace přesáhnout 50 000 Kč. V případě neúspěšného ukončení rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace uchazeč / zájemce o zaměstnání.
Jak se přihlásit do kurzu?

Vše vám rádi vysvětlí na Vašem úřadě práce, na odděleních zprostředkování a poradenství. Potřebné formuláře a spoustu informací najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí: portal.mpsv.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na courses@locksmith.cz nebo na tel. +420 777 714 762.

Recenze

Momentálně žádné příspěvky (názory) od zákazníků.

Napsat názor

Rekvalifikace - ZÁMKAŘ

Rekvalifikace - ZÁMKAŘ

Termín od 19.01.2019 do 27.05.2019

Na tento kurz přijímáme přihlášky!

Rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, zakončený zkouškou k profesní kvalifikaci Zámkař - MVČR.

Ke stažení