Rekvalifikace Zámkař

LSCZ-RZ-01

Kurz začíná dne 29.01.2022 a končí závěrečnou zkouškou dne 05.06.2022

Více detailů

44 900,00 Kč

Detaily

Na tento kurz právě přijímáme přihlášky!
Tento vzdělávací program nabízíme dvakrát ročně. Jedná se o rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, zakončený zkouškou k profesní kvalifikaci Zámkař - MVČR.
Jako jediné školicí středisko v ČR Vám nabízíme rekvalifikační kurz Zámkař, akreditovaný Ministerstvem školství ČR pro pracovní činnost Technik mechanických zábran v rozsahu 160 vyučovacích hodin.

CENA KURZU VČETNĚ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • 44.900,- CZK (osvobozeno od DPH)

OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI

Rekvalifikační osvědčení pro výkon povolání Technik mechanických zábran je celostátně platný úřední doklad, který nemá časové omezení a může ho vydávat pouze naše školící zařízení, které má k tomu pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Takové osvědčení potom nahrazuje odborné vzdělání, pokud je vyžadováno zákonem pro vydání živnostenského listu.
AKREDITACE
Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům.
Aby školící zařízení mohlo vydávat rekvalifikační osvědčení, musí jeho vzdělávací program získat akreditaci MŠMT ČR. To znamená, že vzdělávací zařízení musí předložit Akreditační komisi zřízené MŠMT a složené z odborníků zastupujících různá ministerstva k posouzení výukový program kurzu, doložit odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky.
Pokud komise žádost o akreditaci schválí, dostane příslušný rekvalifikační kurz akreditaci a tím i vzdělávací zařízení získá pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu rekvalifikační osvědčení pro schválenou pracovní činnost.
Akreditaci pro rekvalifikaci pro pracovní činnost Technik mechanických zábran mohou získat od MŠMT ČR pouze ty kurzy, které při splnění všech dalších podmínek mají minimální rozsah 160 hodin.
RÁMCOVÁ OSNOVA KURZU ZÁMKAŘ

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY

29.01.2022 MZS - vznik a vývoj, základní metody překonávání, způsoby ochran
30.01.2022 MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
12.02.2022 MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
13.02.2022 Montáž MZS - správná montáž, chyby v montáži. SGHK - vytvoření SGHK, montáž, rozšíření
26.02.2022

Mechatronické zámkové systémy - biometrické čtečky aj. varianty

DVEŘNÍ HARDWARE
27.02.2022 Dveřní hardware - kování, dveřní zavírače, paniková kování a ostatní dveřní příslušenství
05.03.2022 Dveřní zavírače - druhy, montáž, nastavení a servis
06.03.2022 Dveřní koordinátory - automatické koordinované uzavírání dveří
26.03.2022 Normativní požadavky
27.03.2022 Elektromechanické a elektromotorické dveřní příslušenství
AUTOZÁMKY
09.04.2022 Druhy uzamykacích systémů v autoprůmyslu a jejich překonávání
10.04.2022 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
23.04.2022 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
24.04.2022 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
07.05.2022 Autozámky - servis a chyby v montáži
TREZOROVÉ ZÁMKY
08.05.2022 Trezorové zámky - vznik a vývoj, základní metody překonávání
21.05.2022 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
22.05.2022 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
03.06.2022 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
04.06.2022 Trezorové zámky - montáž a chyby v montáži
ZKOUŠKA K PROFESNÍ KVALIFIKACI ZÁMKAŘ
05.06.2022 Písemná a závěrečná zkouška
BOZP A PO
Bezpečnost práce a požární ochrana je součástí všech modulů kurzu
Pro uchazeče/zájemce o zaměstnání, vedené na pracovním úřadě:
V rámci nové formy tzv. zvolené rekvalifikace si uchazeč/zájemce o zaměstnání může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit. Jako jediné školicí středisko v ČR nabízíme rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Technik mechanických zábran.
Rekvalifikace se uskutečňuje:
1. na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně. (§ 109 odst.1 a 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
2. dle § 109a - zvolená rekvalifikace. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předkládá na příslušný úřad práce svůj požadavek, který je následně posuzován v odborné komisi. Ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci je posuzováno období tří po sobě následujících let - v tomto období nesmí částka poskytnutá úřadem práce na zvolené rekvalifikace přesáhnout 50 000 Kč. V případě neúspěšného ukončení rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace uchazeč / zájemce o zaměstnání.
Jak se přihlásit do kurzu?
Vše vám rádi vysvětlí na Vašem úřadě práce, na odděleních zprostředkování a poradenství. Potřebné formuláře a spoustu informací najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí: portal.mpsv.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na náš email info@locksmith.cz nebo rovnou zavolat na telefon +420 777 714 762.

Recenze

Momentálně žádné příspěvky (názory) od zákazníků.

Napsat názor

Rekvalifikace Zámkař

Rekvalifikace Zámkař

Kurz začíná dne 29.01.2022 a končí závěrečnou zkouškou dne 05.06.2022

1 další produkty ve stejné kategorii: