Kurzy a školení

Informace

Kurzy a školení

Firma Locksmith Service s.r.o. pravidelně pořádá kurzy a semináře v oboru. Tyto kurzy jsou zaměřeny na oblasti destruktivního a nedestruktivního překonávání mechanických zábranných systémů, automobilů, trezorů, lockpickingu atd.

Můžete vybírat z následujících:

Rekvalifikace Zámkař

 • Cena kurzu včetně závěrečné zkoušky je 44.900,- CZK (osvobozen...

Firma Locksmith Service s.r.o. pravidelně pořádá kurzy a semináře v oboru. Tyto kurzy jsou zaměřeny na oblasti destruktivního a nedestruktivního překonávání mechanických zábranných systémů, automobilů, trezorů, lockpickingu atd.

Můžete vybírat z následujících:

Rekvalifikace Zámkař

 • Cena kurzu včetně závěrečné zkoušky je 44.900,- CZK (osvobozeno od DPH)

Kvalifikace Zámkař

 • Cena zkoušky je 5.900,- CZK bez DPH (pro členy AZKS sleva 1.000,- CZK)

Kvalifikace Montér

 • Cena zkoušky je 5.900,- CZK bez DPH (pro členy AZKS sleva 1.000,- CZK)

MZS I - Destruktivní a nedestruktivní metody překonávání

 • Cena kurzu je 3.900,- CZK včetně DPH

MZS II - Destruktivní a nedestruktivní metody překonávání

 • Cena kurzu je 3.900,- CZK včetně DPH

MZS III - Destruktivní a nedestruktivní metody překonávání

 • Cena kurzu je 3.900,- CZK včetně DPH

Nouzové otevírání automobilů 

 • Cena kurzu je 5.900,- CZK včetně DPH

Programování autoklíčů 

 • Cena kurzu je 5.900,- CZK včetně DPH

Trezory a sejfy 

 • Cena kurzu je 6.900,- CZK včetně DPH

Trezory - Safecracking & elektronické zámky 

 • Cena kurzu je 29.900,- CZK včetně DPH

Impressioning

 • Cena kurzu je 5.900,- CZK včetně DPH

Základy lockpickingu

 • Cena kurzu je 2.900,- CZK včetně DPH
Termíny kurzů a zkoušky - Školící středisko Sokolov:
REKVALIFIKACE ZÁMKAŘ
Datum konání Kód Obsazenost
19.01.2019 - 27.05.2019 RZ-01
připravujeme RZ-02
KVALIFIKACE ZÁMKAŘ
27.05.2019 KZ-01
připravujeme KZ-02
KVALIFIKACE MONTÉR
připravujeme KM-01
připravujeme KM-02
Jednodenní kurzy - Školící středisko Sokolov:

MZS I - Destruktivní a nedestruktivní metody překonávání
Datum konání Kód Obsazenost
06.02.2019 MZS-I-01
03.04.2019 MZS-I-02
připravujeme MZS-I-03
připravujeme MZS-I-04
připravujeme MZS-I-05
připravujeme MZS-I-06
MZS II - Destruktivní a nedestruktivní metody překonávání
Datum konání Kód Obsazenost
07.02.2019 MZS-II-01
04.04.2019 MZS-II-02
připravujeme MZS-II-03
připravujeme MZS-II-04
připravujeme MZS-II-05
připravujeme MZS-II-06
MZS III - Destruktivní a nedestruktivní metody překonávání
Datum konání Kód Obsazenost
připravujeme MZS-III-01
připravujeme MZS-III-02
Nouzové otevírání automobilů
Datum konání Kód Obsazenost
27.02.2019 NOA-01
17.04.2019 NOA-02
připravujeme NOA-03
připravujeme NOA-04
Programování autoklíčů
Datum konání Kód Obsazenost
28.02.2019 PA-01
18.04.2019 PA-02
připravujeme PA-03
připravujeme PA-04
Trezory a sejfy
Datum konání Kód Obsazenost
02.05.2019 TS-01
připravujeme TS-02
připravujeme TS-03
připravujeme TS-04
Trezory - Safecracking & elektronické zámky
Datum konání Kód Obsazenost
připravujeme TSE-01
připravujeme TSE-02
Impressioning
Datum konání Kód Obsazenost
16.05.2019 IM-01
připravujeme IM-02
Základy lockpickingu
Datum konání Kód Obsazenost
06.03.2019 ZL-01
15.05.2019 ZL-02
připravujeme ZL-03
připravujeme ZL-04
Detaily

Kurzy a školení  Počet produktů v kategorii: 11

Podkategorie

 • Rekvalifikace - ZÁMKAŘ

  Dvakrát ročně nabízíme rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, zakončený zkouškou k profesní kvalifikaci Zámkař - MVČR.

  Jako jediné školicí středisko v ČR Vám nabízíme rekvalifikační kurz Zámkař, akreditovaný Ministerstvem školství ČR pro pracovní činnost Technik mechanických zábran v rozsahu 160 vyučovacích hodin.

  Cena kurzu včetně závěrečné zkoušky

  • 44.900,- CZK (osvobozeno od DPH)

  Osvědčení o rekvalifikaci

  Rekvalifikační osvědčení pro výkon povolání Technik mechanických zábran je celostátně platný úřední doklad, který nemá časové omezení a může ho vydávat pouze naše školící zařízení, které má k tomu pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Takové osvědčení potom nahrazuje odborné vzdělání, pokud je vyžadováno zákonem pro vydání živnostenského listu.

  Akreditace

  Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům.
  Aby školící zařízení mohlo vydávat rekvalifikační osvědčení, musí jeho vzdělávací program získat akreditaci MŠMT ČR. To znamená, že vzdělávací zařízení musí předložit Akreditační komisi zřízené MŠMT a složené z odborníků zastupujících různá ministerstva k posouzení výukový program kurzu, doložit odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky.
  Pokud komise žádost o akreditaci schválí, dostane příslušný rekvalifikační kurz akreditaci a tím i vzdělávací zařízení získá pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu rekvalifikační osvědčení pro schválenou pracovní činnost.
  Akreditaci pro rekvalifikaci pro pracovní činnost Technik mechanických zábran mohou získat od MŠMT ČR pouze ty kurzy, které při splnění všech dalších podmínek mají minimální rozsah 160.

  Rámcová osnova kurzu Zámkař

  MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY

  Den 1 (so)

  MZS - vznik a vývoj, základní metody překonávání, způsoby ochran

  Den 2 (ne)

  MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran

  Den 3 (so)

  MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran

  Den 4 (ne)

  Montáž MZS - správná montáž, chyby v montáži. SGHK - vytvoření SGHK, montáž, rozšíření

  Den 5 (so)

  Mechatronické zámkové systémy - biometrické čtečky aj. varianty

   DVEŘNÍ HARDWARE
  Den 6 (ne) Dveřní hardware - kování, dveřní zavírače, paniková kování a ostatní dveřní příslušenství
  Den 7 (so) Dveřní zavírače - druhy, montáž, nastavení a servis
  Den 8 (ne) Dveřní koordinátory - automatické koordinované uzavírání dveří
  Den 9 (so) Normativní požadavky
  Den 10 (ne) Elektromechanické a elektromotorické dveřní příslušenství
   AUTOZÁMKY
  Den 11 (so) Druhy uzamykacých systémů v autoprůmyslu a jejich překonávání
  Den 12 (ne) Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
  Den 13 (so) Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
  Den 14 (ne) Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
  Den 15 (so) Autozámky - servis a chyby v montáži
  TREZOROVÉ ZÁMKY
  Den 16 (ne) Trezorové zámky - vznik a vývoj, základní metody překonávání
  Den 17 (so) Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
  Den 18 (ne) Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
  Den 19 (so) Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
  Den 20 (ne) Trezorové zámky - montáž a chyby v montáži
  Den 21 (Zk) Písemná a závěrečná zkouška
  BOZP A PO
  Bezpečnost práce a požární ochrana je součástí všech modulů kurzu

  Pro uchazeče/zájemce o zaměstnání, vedené na pracovním úřadě:
  V rámci nové formy tzv. zvolené rekvalifikace si uchazeč/zájemce o zaměstnání může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit. Jako jediné školicí středisko v ČR nabízíme rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Technik mechanických zábran.
  Rekvalifikace se uskutečňuje:
  1. na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně. (§ 109 odst.1 a 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
  2. dle § 109a - zvolená rekvalifikace. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předkládá na příslušný úřad práce svůj požadavek, který je následně posuzován v odborné komisi. Ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci je posuzováno období tří po sobě následujících let - v tomto období nesmí částka poskytnutá úřadem práce na zvolené rekvalifikace přesáhnout 50 000 Kč. V případě neúspěšného ukončení rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace uchazeč / zájemce o zaměstnání.
  Jak se přihlásit do kurzu?

  Vše vám rádi vysvětlí na Vašem úřadě práce, na odděleních zprostředkování a poradenství. Potřebné formuláře a spoustu informací najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí: portal.mpsv.cz

  V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na courses@locksmith.cz nebo na tel. +420 777 714 762.

 • Kvalifikace - ZÁMKAŘ

  Locksmith Service s.r.o. pořádá další zkoušku pro profesní kvalifikaci Zámkař, která se uskuteční v termínu:

  27.05.2019 (Další termíny zkoušky připravujeme)

  Cena zkoušky je 5.900,- CZK bez DPH (pro členy AZKS sleva 1.000,- CZK).
  Celodenní přípravné kurzy zaměřené na obsah zkoušky. Cena přípravného kurzu je 1.500,- CZK bez DPH.

  Osnova kurzu:

  • Funkce a parametry bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků
  • Technické normy týkající se bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků
  • Systém certifikace a bezpečnostních tříd mechanických uzamykacích prvků
  • Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů
  • Postup a odstranění závady u dveřního uzávěru
  • Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče
  • Výroba všech druhů klíčů
  • Programování transpordéru klíče
  • Otevírání cylindrických vložek, zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů

  Kontakt pro zasílání přihlášek:

  Mgr. Jitka Ivanovová, tel. +420 604 226 550, info@locksmith.cz

  Kvalifikace Zámkař (69-038-H)

  Locksmith Service s.r.o., z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-146256-3/OBVV/VO-2013 má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Zámkař (kód: 69-038-H). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru Zámkař nebo absolvoval rekvalifikační kurz Zámkař, který je akreditován pod č.j. MSMT-313/2014-1/9140. Tento vzdělávací program probíhá ve školicím středisku v Sokolově.

  Odborná způsobilost:

  • Orientace v technické dokumentaci pro výrobu a montáž bezpečnostních mechanických uzamykacích prvků
  • Orientace v postupech nouzového otevírání zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů
  • Navrhování systému mechanického zabezpečení objektu
  • Montáž a oprava zámků
  • Navrhování, výroba a montáž systému generálního a hlavního klíče
  • Výroba všech druhů klíčů
  • Otevírání bezpečnostních cylindrických vložek, zámků, dveří, úschovných objektů a automobilů

  Zkoušku provádí:

  Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Autorizovanými zástupci (zkoušejícími) jsou:

  Ing. Zdeněk Kyncl

  Petr Mattuš

  Karel Burian

  Ing. Jiří Kohlíček

  Ing. Tomáš Cvek

  Ing. Ladislav Kratochvil

  Ondřej Nogol

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

  Doba trvání zkoušky:

  3 - 4 hodiny

  Místo konání zkoušky:

  1. Školicí středisko Sokolov - Luční 857, 356 01 Sokolov
  2. Školicí středisko Praha - V Bokách II 1048/11, 152 00 Praha-Hlubočepy
  3. Školicí středisko Tišnov - Koráb 132, 666 01 Tišnov

  Cena zkoušky:

  5.900,- CZK bez DPH (pro členy AZKS sleva 1.000,- CZK)

  Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na www.narodnikvalifikace.cz ve skupině osobní a provozní služby.

  Pro zájemce o zkoušku, kteří neabsolvovali rekvalifikační kurz Zámkař, nabízíme kurzy pro jednotlivé oblasti, na které budou vypsané řádné termíny, které naleznete na stránkách www.locksmith.cz nebo www.azks.cz

 • Kvalifikace - MONTÉR

  Locksmith Service s.r.o., z rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-61817-3/OBVV/VO-2014 má oprávnění provádět zkoušky profesní kvalifikace Montér mechanických zábran (kód: 69-045-H). Zájemce o zkoušku nemusí být vyučen. Aby zkoušku zvládl, je potřeba, aby měl praxi v oboru. Zkouška se uskuteční v termínu:

  Termín se upřesní

  Cena zkoušky je 5.900,- CZK bez DPH (pro členy AZKS sleva 1.000,- CZK).

  Odborná způsobilost:

  • Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů
  • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace
  • Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků a pomůcek k výrobě a servisu mechanických zábran
  • Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy
  • Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím

  Kontakt pro zasílání přihlášek:

  Mgr. Jitka Ivanovová, tel. 604226550, info@locksmith.cz

  Zkoušku provádí:

  Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Autorizovanými zástupci (zkoušejícími) jsou:

  Ing. Zdeněk Kyncl

  Petr Mattuš

  Karel Burian

  Ing. Jiří Kohlíček

  Ing. Tomáš Cvek

  Ing. Ladislav Kratochvil

  Ondřej Nogol

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

  Doba trvání zkoušky:

  3 - 4 hodiny

  Místo konání zkoušky:

  1. Školicí středisko Sokolov - Luční 857, 356 01 Sokolov
  2. Školicí středisko Praha - V Bokách II 1048/11, 152 00 Praha-Hlubočepy
  3. Školicí středisko Tišnov - Koráb 132, 666 01 Tišnov

  Cena zkoušky:

  5.900,- CZK bez DPH (pro členy AZKS sleva 1.000,- CZK)

  Podrobnější informace k obsahu zkoušky naleznete na www.narodnikvalifikace.cz ve skupině osobní a provozní služby.

  Pro zájemce o zkoušku, kteří neabsolvovali rekvalifikační kurz Zámkař, nabízíme kurzy pro jednotlivé oblasti, na které budou vypsané řádné termíny, které naleznete na stránkách www.locksmith.cz nebo www.azks.cz

 • MZS I

  Destruktivní a nedestruktivní metody překonávání mechanických zábranných systémů 1
  Termíny:

  • 06.02.2019
  • 03.04.2019
  • další termíny připravujeme

  Trvání kurzu:

  od 9:00 do 17:00 hodin

  Teorie:

  • Žádná

  Praxe:

  • Nedestruktivní metody otvírání zabouchlých dveří
  • Destruktivní metody otvírání zamčených dveří

  Cena kurzu:

  3.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály)

  Místo konání kurzu:

  Školící středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

 • MZS II

  Destruktivní a nedestruktivní metody překonávání mechanických zábranných systémů 2
  Termíny:

  • 07.02.2019
  • 04.04.2019
  • další termíny připravujeme

  Trvání kurzu:

  od 9:00 do 17:00 hodin

  Teorie:

  • Žádná

  Praxe:

  • Destruktivní metody překonávání MZS
  • Plastové dveře a plastová okna
  • Bypass
  • Kódové zámky
  • Lockpicking
  • Bumpkeys
  • Tubular

  Cena kurzu:

  3.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály)

  Místo konání kurzu:

  Školící středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

 • MZS III

  Destruktivní a nedestruktivní metody překonávání mechanických zábranných systémů 3

  Právě připravujeme!

  Termín se upřesní

  Trvání kurzu:

  od 9:00 do 17:00 hodin

  Teorie:

  Praxe:

  Cena kurzu:

  3.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály)

  Místo konání kurzu:

  Školící středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

 • Nouzové otevírání...

  Termín:

  • 27.02.2019
  • 17.04.2019
  • další termíny připravujeme

  Trvání kurzu:

  od 9:00 do 17:00 hodin

  Teorie:

  • Žádná

  Praxe:

  • Otvírání automobilů vnitřkem
  • Otvírání automobilů přes zámek - VAG, PSA, Ford, GM, BMW, Mercedes aj.
  • Turbo Decoders
  • Dekódování autozámků
  • Elektronická manipulace
  • Výroba klíčů - strojová, ruční, impressioning

  Cena kurzu:

  5.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály)

  Místo konání kurzu:

  Školící středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

 • Programování autoklíčů

  Termín:

  • 28.02.2019
  • 18.04.2019
  • další termíny připravujeme

  Trvání kurzu:

  od 9:00 do 17:00 hodin

  Teorie:

  • Žádná

  Praxe:

  • Programování autoklíčů a dálkových ovladačů (VVDI2, VVDI KEY TOOL, Abritus, AD900, TrueCode, SuperVag)

  • Programování pomocí výpisu eeprom (Miraclone, VVDI2, Orange5, X-PROG)

  • Pájení
  • Generování transpondérů

  Cena kurzu:

  5.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály)

  Místo konání kurzu:

  Školící středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

 • Trezory a sejfy

  Termíny:

  • 02.05.2019
  • další termíny připravujeme

  Trvání kurzu:

  od 9:00 do 17:00 hodin

  Teorie:

  • Žádná

  Praxe:

  • Klíčové zámky (motýlkové, píchací aj.)
  • Mechanické kombinační zámky
  • Elektronické kombinační zámky
  • Elektronické zámky

  Cena kurzu:

  6.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály)

  Místo konání kurzu:

  Školící středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

 • Trezory - Safecracking...

  Termíny:

  • termíny právě připravujeme

  Trvání kurzu:

  od 9:00 do 17:00 hodin

  Teorie:

  • Žádná

  Praxe:

  • Nedestruktivní otevírání kódových zámků
  • Nedestruktivní otevírání klíčových zámků
  • Dekódování zámků
  • Nedestruktivní otevírání elektronických zámků (S&G, LaGard, Kaba-Mas, Mauer, Amsec, Stuv)

  Cena kurzu:

  29.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení, studijní materiály a šablony)

  Místo konání kurzu:

  Školící středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

 • Impressioning

  Termíny:

  • 16.05.2019
  • další termíny právě připravujeme

  Trvání kurzu:

  od 9:00 do 17:00 hodin

  Teorie:

  • Teorie a technika impressioningu

  Praxe:

  • Výroba vhodného a funkčního klíče pro určité zámky

  S pomocí hliníkové folie

  Samostavěcí nástroje

  Pilování polotovaru klíče

  Otisk klíče

  Cena kurzu:

  5.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály)

  Místo konání kurzu:

  Školící středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

 • Základy lockpickingu

  Lockpicking jako umění, kdy se otevírá zámek bez klíče

  Tento kurz se otevírá ve spolupráci s Asociací Českých Lockpickerů.

  Více o ACL na Lockpicking.team.

  Termíny:

  • 06.03.2019
  • 15.05.2019
  • další termíny připravujeme

  Trvání kurzu:

  od 9:00 do 17:00 hodin

  Teorie:

  • Lockpicking - vyhmatání planžetou
  • Typy, zpracování a rozdělení planžet
  • Trubkové, kódové a visací zámky

  Praxe:

  • Techniky manipulace s planžetami

  Picking

  Raking

  Lifting

  Jiggling

  • Dynamické metody

  Bumping

  Pick Gun & Elektrické planžety

  Cena kurzu:

  2.900,- CZK včetně DPH (v ceně je zahrnuto občerstvení a studijní materiály)

  Místo konání kurzu:

  Školící středisko - Locksmith Service s.r.o., Luční 857, 356 01 Sokolov

  Kontaktní osoba:

  Mgr. Jitka Ivanovová, telefon +420 604 226 550

  Kontakt na zasílání přihlášek:

  info@locksmith.cz

Zobrazených 1 - 11 z 11 položek
Zobrazených 1 - 11 z 11 položek