Rekvalifikace - ZÁMKAŘ/ZÁMKAŘKA

Informace

Rekvalifikace - ZÁMKAŘ/ZÁMKAŘKA
Tento vzdělávací program nabízíme dvakrát ročně. Jedná se o rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, zakončený zkouškou k profesní kvalifikaci Zámkař/Zámkařka - MVČR.
Jako jediné školicí středisko v ČR Vám nabízíme rekvalifikační kurz Zámkař/Zámkařka, akreditovaný Ministerstvem školství ČR pro pracovní činnost Technik mechanických zábran v ro...
Tento vzdělávací program nabízíme dvakrát ročně. Jedná se o rekvalifikační kurz s akreditací MŠMT, zakončený zkouškou k profesní kvalifikaci Zámkař/Zámkařka - MVČR.
Jako jediné školicí středisko v ČR Vám nabízíme rekvalifikační kurz Zámkař/Zámkařka, akreditovaný Ministerstvem školství ČR pro pracovní činnost Technik mechanických zábran v rozsahu 160 vyučovacích hodin.

CENA KURZU VČETNĚ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

  • 44.900,- CZK (osvobozeno od DPH)

OSVĚDČENÍ O REKVALIFIKACI

Rekvalifikační osvědčení pro výkon povolání Technik mechanických zábran je celostátně platný úřední doklad, který nemá časové omezení a může ho vydávat pouze naše školící zařízení, které má k tomu pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Takové osvědčení potom nahrazuje odborné vzdělání, pokud je vyžadováno zákonem pro vydání živnostenského listu.
AKREDITACE
Akreditací se rozumí oficiální uznání (reprezentované vydáním Osvědčení o akreditaci), že vzdělávací program odpovídá zákonným požadavkům.
Aby školící zařízení mohlo vydávat rekvalifikační osvědčení, musí jeho vzdělávací program získat akreditaci MŠMT ČR. To znamená, že vzdělávací zařízení musí předložit Akreditační komisi zřízené MŠMT a složené z odborníků zastupujících různá ministerstva k posouzení výukový program kurzu, doložit odbornou způsobilost lektorů a materiálně-technické zajištění výuky.
Pokud komise žádost o akreditaci schválí, dostane příslušný rekvalifikační kurz akreditaci a tím i vzdělávací zařízení získá pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu rekvalifikační osvědčení pro schválenou pracovní činnost.
Akreditaci pro rekvalifikaci pro pracovní činnost Technik mechanických zábran mohou získat od MŠMT ČR pouze ty kurzy, které při splnění všech dalších podmínek mají minimální rozsah 160 hodin.
RÁMCOVÁ OSNOVA KURZU ZÁMKAŘ/ZÁMKAŘKA

MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ SYSTÉMY

Den 1 MZS - vznik a vývoj, základní metody překonávání, způsoby ochran
Den 2 MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
Den 3 MZS - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
Den 4 Montáž MZS - správná montáž, chyby v montáži. SGHK - vytvoření SGHK, montáž, rozšíření
Den 5

Mechatronické zámkové systémy - biometrické čtečky aj. varianty

DVEŘNÍ HARDWARE
Den 6 Dveřní hardware - kování, dveřní zavírače, paniková kování a ostatní dveřní příslušenství
Den 7 Dveřní zavírače - druhy, montáž, nastavení a servis
Den 8 Dveřní koordinátory - automatické koordinované uzavírání dveří
Den 9 Normativní požadavky
Den 10 Elektromechanické a elektromotorické dveřní příslušenství
AUTOZÁMKY
Den 11 Druhy uzamykacých systémů v autoprůmyslu a jejich překonávání
Den 12 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
Den 13 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
Den 14 Autozámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání autozámků, způsoby ochran
Den 15 Autozámky - servis a chyby v montáži
TREZOROVÉ ZÁMKY
Den 16 Trezorové zámky - vznik a vývoj, základní metody překonávání
Den 17 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
Den 18 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
Den 19 Trezorové zámky - destruktivní a nedestruktivní metody překonávání, způsoby ochran
Den 20 Trezorové zámky - montáž a chyby v montáži
ZKOUŠKA K PROFESNÍ KVALIFIKACI ZÁMKAŘ/ZÁMKAŘKA
Den 21 Písemná a závěrečná zkouška
BOZP A PO
Bezpečnost práce a požární ochrana je součástí všech modulů kurzu
Pro uchazeče/zájemce o zaměstnání, vedené na pracovním úřadě:
V rámci nové formy tzv. zvolené rekvalifikace si uchazeč/zájemce o zaměstnání může zvolit a následně zabezpečit rekvalifikaci sám a úřad práce mu ji může za stanovených podmínek uhradit. Jako jediné školicí středisko v ČR nabízíme rekvalifikační kurz pro pracovní činnost Technik mechanických zábran.
Rekvalifikace se uskutečňuje:     
1. na základě písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně. (§ 109 odst.1 a 2 zák. č. 435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)
2. dle § 109a - zvolená rekvalifikace. Zájemce o zvolenou rekvalifikaci předkládá na příslušný úřad práce svůj požadavek, který je následně posuzován v odborné komisi. Ode dne prvního nástupu na zvolenou rekvalifikaci je posuzováno období tří po sobě následujících let - v tomto období nesmí částka poskytnutá úřadem práce na zvolené rekvalifikace přesáhnout 50 000 Kč. V případě neúspěšného ukončení rekvalifikace hradí náklady rekvalifikace uchazeč / zájemce o zaměstnání.   
Jak se přihlásit do kurzu?
Vše vám rádi vysvětlí na Vašem úřadě práce, na odděleních zprostředkování a poradenství. Potřebné formuláře a spoustu informací najdete na portále Ministerstva práce a sociálních věcí: portal.mpsv.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na náš email info@locksmith.cz nebo rovnou zavolat na telefon +420 777 714 762.

Detaily

Rekvalifikace - ZÁMKAŘ/ZÁMKAŘKA  Počet produktů v kategorii: 1

Zobrazených 1 - 1 z 1 položky
Zobrazených 1 - 1 z 1 položky